قوانین و مقررات:

قوانین و مقررات وب سایت مهرپویان

تمامی رویه مقررات خرید بلیط هواپیما و استردادی آن بر اساس رویه مقررات ایرلاین ها می باشد.

همچنین در خصوص حقوق مسافر نیز بر اساس آئین نامه ی سازمان هواپیمایی کشوری عمل می شود.